حامد یونسی کرد خیلی

درباره من

دکتر حامد یونسی کرد خیلی
image

دانشیار گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع چوب وکاغذ @ دانشکده منابع طبیعی

محل تولد: ساری محل اخذ مدرک: دانشگاه تربیت مدرس سال اخذ مدرک: 1393 شماره تماس: 09113554324  ...

محقق گوگل

(1403/4/20)

استنادات

1048

h-index

21

i10-index

27

مؤلفین همکار

10

اسکوپوس

(1403/4/20)

استنادات

821

مقالات

38

h-index

20

مؤلفین همکار

18

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1386-1382

کارشناسی

مازندران

1389-1386

کارشناسی ارشد

تربیت مدرس

1389-1393

دکتری

تربیت مدرس

تجارب

1397-1399

مدیر گروه

دانشگاه سمنان

مهارت ها

مدیر تولید صنعتی چسب اوره- فرمالدهید

اولویت های پژوهشی

نانوکامپوزیت

چسب های طبیعی

کامپوزیت های سبز

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/16
Acid Ionic Liquids as a New Hardener in Urea-Glyoxal Adhesive Resins
polymers(2016)
^حامد یونسی کرد خیلی*, Antonio Pizzi
A comparison between lignin modified by ionic liquids and glyoxalated lignin as modifiers of urea- formaldehyde resin
JOURNAL OF ADHESION(2016)
^حامد یونسی کرد خیلی*, Antonio Pizzi
The effect of modified soda bagasse lignin by ionic liquid on properties of urea-formaldehyde resin as wood adhesive
JOURNAL OF ADHESION(2016)
^حامد یونسی کرد خیلی*, Antonio Pizzi, ^عباس هنربخش رئوف, ^فیروزه نعمتی
Ionic liquids as enhancers of urea-glyoxal panel adhesives as substitutes for urea–formaldehyde resins
EUROPEAN JOURNAL OF WOOD AND WOOD PRODUCTS(2016)
^حامد یونسی کرد خیلی*, Antonio Pizzi
بررسی برخی از ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چندسازه جدید الیاف پلی پروپیلن/ الیاف چوب/ سیمان
مجله صنايع چوب و كاغذ ايران(2016)
^حامد یونسی کرد خیلی*, ^رضا نقدی, ^عباس هنربخش رئوف
تاثیر نانوذرات رس برخواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب حاصل از چسب سبز اوره- لیگنین کرافت- گلی اکسال
مجله صنايع چوب و كاغذ ايران(2017)
^حامد یونسی کرد خیلی*, ^عباس هنربخش رئوف
Properties of plywood panels bonded with ionic liquid-modified lignin-phenol-formaldehyde resin
JOURNAL OF ADHESION(2016)
^حامد یونسی کرد خیلی*, انتونتیو پیزی
Improving Physical and Mechanical Properties of New Lignin- Urea- Glyoxal Resin by Nanoclay
EUROPEAN JOURNAL OF WOOD AND WOOD PRODUCTS(2017)
^حامد یونسی کرد خیلی*
Improving Properties of Ionic Liquid-Treated Lignin-Urea-Formaldehyde Resins by Small Addition of Isocyanate for Wood Adhesive
JOURNAL OF ADHESION(2017)
^حامد یونسی کرد خیلی*, Antonio Pizzi, 9211033006
تأثیر نانوذرات رس بر ویژگی‌های فیزیکی-شیمیایی، ساختاری و حرارتی چسب اوره فرمالدهید
جنگل و فرآورده های چوبی(2016)
^حامد یونسی کرد خیلی, سعید کاظمی نجفی, ربیع بهروز*
Improving the physical and mechanical properties of particleboards made from urea–glyoxal resin by addition of pMDI
EUROPEAN JOURNAL OF WOOD AND WOOD PRODUCTS(2018)
^حامد یونسی کرد خیلی*, Antonio Pizzi
A comparison between the influence of nanoclay and isocyanate on urea-glyoxal resins
INTERNATIONAL WOOD PRODUCTS JOURNAL(2018)
^حامد یونسی کرد خیلی*, Antonio Pizzi
Ionic liquid modified lignin-phenol-glyoxal resin: a green alternative resin for production of particleboards
JOURNAL OF ADHESION(2018)
^حامد یونسی کرد خیلی*
Ionic liquid- modifed lignin as a bio- coupling agent for natural fber- recycled polypropylene composites
COMPOSITES PART B-ENGINEERING(2020)
^حامد یونسی کرد خیلی*, Antonio Pizzi
Oxidized polyethylene as a new alternative coupling agent for the fiberboards made from UF resin
JOURNAL OF ADHESION(2020)
^حامد یونسی کرد خیلی*, Antonio Pizzi
Improving the properties of urea-lignin-glyoxal resin as a wood adhesive by small addition of epoxy
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES(2020)
^حامد یونسی کرد خیلی*, Antonio Pizzi
Some of Physical and Mechanical Properties of Particleboard Panels bonded with Phenol- Lignin- Glyoxal Resin
JOURNAL OF ADHESION(2020)
^حامد یونسی کرد خیلی*, Antonio Pizzi
Improving properties of phenol- lignin- glyoxal resin as a wood adhesive by an epoxy resin
EUROPEAN JOURNAL OF WOOD AND WOOD PRODUCTS(2021)
^حامد یونسی کرد خیلی*, antonio pizzi
Synthesis of Lignin-Based Polyacid in an Acidic Ionic Liquid: A Green Method to Improve the Performance of Lignin as Catalyst in Urea-Formaldehyde Resin
Journal of Renewable Materials(2022)
^حامد یونسی کرد خیلی*, Antonio Pizzi
A Comparison among Lignin Modification Methods on the Properties of Lignin–Phenol–Formaldehyde Resin as Wood Adhesive
polymers(2021)
^حامد یونسی کرد خیلی*, Antonio Pizzi
Modeling the Bending Strength of MDF Faced, Polyurethane Foam-Cored Sandwich Panels Using Response Surface Methodology (RSM) and Artificial Neural Network (ANN)
Forests(2021)
مرتضی ناظریان, فاطمه نادری, علی پرتوی نیا, Antonios N. Papadopoulos*, ^حامد یونسی کرد خیلی
Maleated lignin coreaction with phenol-formaldehyde resins for improved wood adhesives performance
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES(2022)
^حامد یونسی کرد خیلی*
استفاده از پلی‌اسید حاصل از لیگنین مالئیک‌دار شده به‌عنوان کاتالیزور در چسب اوره- لیگنین- گلی‌اکسال
مجله صنايع چوب و كاغذ ايران(2021)
^حامد یونسی کرد خیلی*
Developing adaptive neuro-fuzzy inference system-based models to predict the bending strength of polyurethane foam-cored sandwich panels
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART L-JOURNAL OF MATERIALS-DESIGN AND APPLIC(2022)
مرتضی ناظریان*, فاطمه نادری, علی پرتوی نیا, Antonios N Papadopoulos, ^حامد یونسی کرد خیلی
Preparation and properties of a modified corn flour-lignin-glyoxal as a Green wood adhesive
International wood products journal(2022)
^حامد یونسی کرد خیلی*, Antonio Pizzi
Lignin-based wood adhesives: A comparison between the influence of soda and Kraft lignin
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES(2023)
^حامد یونسی کرد خیلی, Antonio Pizzi
Nanolignin, a Coupling Bio-Agent for Wood-Plastic Composites
Journal of Renewable Materials(2023)
^حامد یونسی کرد خیلی*, Antonio Pizzi
Improving the properties of phenol-lignin-glyoxal as a wood adhesive by lignin nanoparticles
EUROPEAN JOURNAL OF WOOD AND WOOD PRODUCTS(2023)
^حامد یونسی کرد خیلی*, Antonio Pizzi
مقایسة عملکرد بین نانو لیگنین و لیگنین اصلاح شده با مایع یونی به‌عنوان سازگارکننده در کامپوزیت چوب-پلاستیک
جنگل و فرآورده های چوبی(2023)
^حامد یونسی کرد خیلی
Maleated nanolignin as a new coupling agent for wood-plastic composites
JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS(2023)
^حامد یونسی کرد خیلی
The synthesis of maleated nanolignin–polyvinyl alcohol–hexamine resin as a cold-setting wood adhesive
EUROPEAN JOURNAL OF WOOD AND WOOD PRODUCTS(2024)
^حامد یونسی کرد خیلی*, Antonio Pizzi, ^سعید عرفانی, ^مجتبی امیری
عدم کارایی نانواکسیدروی در ایجاد مقاومت به تنش خشکی در نهال‌های یکساله آتریپلکس (Atriplex canescens (Pursh) Nutt)
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران(2024)
9511822005, ^داود کرتولی نژاد*, ^حامد یونسی کرد خیلی, ^علی اصغر ذوالفقاری, الهه نیکویی
Reduction of formaldehyde emission from urea-formaldehyde resin by maleated nanolignin
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES(2024)
^حامد یونسی کرد خیلی*
بررسی تغییرات ساختاری و خواص حرارتی لیگنین‌های کرافت و سودای اصلاح‌شده با گلی‌اکسال
جنگل و فرآورده های چوبی(2015)
^حامد یونسی کرد خیلی, سعید کاظمی نجفی, ربیع بهروز, آنتونیو پیزی
Reduction of Formaldehyde Emission from Particleboard by Phenolated Kraft Lignin
JOURNAL OF ADHESION(2015)
^حامد یونسی کرد خیلی, , قربان نیت زاده
بررسی تاثیر نانوذرات رس روی ویژگی های فیزیکی- شیمیایی، مکانیکی و حرارتی چسب اوره- گلی اکسال
مجله صنايع چوب و كاغذ ايران(2015)
^حامد یونسی کرد خیلی, ^رضا نقدی, ^مجتبی امیری
بررسی خواص خمیرکاغذ تولید شده با روش حلال آلی الکل کاتالیز شده با نمک های کلسیم و منیزیم از جوان چوب افراپلت
مجله صنايع چوب و كاغذ ايران(2015)
^رضا نقدی, الهام نادعلی, ^حامد یونسی کرد خیلی
Influence of Nanoclay on Urea-Glyoxalated Lignin-Formaldehyde Resins for Wood Adhesive
JOURNAL OF ADHESION(2015)
^حامد یونسی کرد خیلی*, سعید کاظمی نجفی, سعید کاظمی نجفی, ربیع بهروز, ربیع بهروز
بررسی ویژگی های خمیرکاغذ حاصل از جوان چوب با فرآیند ارگانوسا لو
نخستین همایش ملی چوب و فرآورده های لیگنوسلولزی(2015-05-07)
^رضا نقدی, ^حامد یونسی کرد خیلی, ^مجتبی امیری
بررسی تغییر ویژگی های مختلف چسب اوره فرمالدهید پس از افزودن نانوذرات رس
نخستین همایش ملی چوب و فرآورده های لیگنوسلولزی(2015-05-07)
^حامد یونسی کرد خیلی, سعید کاظمی نجفی, ربیع بهروز
تأثیر نانوذرات رس روی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از چسب اوره – گلی اکسال
اولین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی(2017-12-21)
^حامد یونسی کرد خیلی*, 9311033019, 9311033005, 9312207034, 9311033017, 9311033008
Copolymerization of Lignin and Glyoxal as New Plastsizer for Improving the Properties of Bagasse Fiber-based Composites
- The 1st international and 4st national conference on conversation of natural resource and evironment - اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2019-08-27)
^حامد یونسی کرد خیلی*
افزایش بهره وری لیگنین موجود در لیکور سیاه حاصل از فرآیند خمیرسازی قلیایی
دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی (آب، سیل و محیط زیست)(2019-11-14)
^حامد یونسی کرد خیلی
بهبود ویژگی های چسب چوب با نانوذره
دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی (آب، سیل و محیط زیست)(2019-11-14)
^حامد یونسی کرد خیلی
بررسی تهیه سوخت زیستی از ضایعات کشاورزی با استفاده از روش پیرولیز
دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی (آب، سیل و محیط زیست)(2019-11-14)
^حامد یونسی کرد خیلی
كارايي ايجاد مقاومت به تنش خشكي گونه آتريپلكس با استفاده از نانواكسيد روي
صادق زاده جعفر(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
چسب سبز لیگنین- ایزوسیانات- گلی اکسال به منظور استفاده در ساخت مواد مرکب چوبی
دانشگاه سمنان(2016-11-13)
ساخت چسب اوره- لیگنین- گلی اکسال به منظور استفاده در ساخت مواد مرکب چوبی
دانشگاه سمنان(2017-07-15)
تاثیر نانوذرات رس روی ویژگیهای فیزیکی، مکانیکی و گرمایی تخته خرده چوب ساخته شده از چسب اوره - گلی اکسال(مجری اول)
(2017-03-06)
تاثیر نانوذرات سیلیس مستخرج از سبوس برنج روی ویژگی های چسب فنول- لیگنین- گلی اکسال(مجری اول)
(2019-11-24)
ارزیابی ویژگی‌های نانوبیوکامپوزیت های حاصل از نانو مونت موریلونیت و سیلیس/ کاه گندم و باگاس تیمار شده با قلیا/پلی پروپیلن بازیافتی(ناظر)
(2020-05-10)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
حفاظت و ایمنی صنعتی   (433 بار دانلود)
رشته : صنایع چوب و کاغذ
مقاومت مصالح   (389 بار دانلود)
رشته : صنایع چوب و فرآورده های سلولزی، محیط زیست، طبیعت
شناخت منابع طبیعی   (659 بار دانلود)
رشته : صنایع چوب و فرآورده های سلولزی، محیط زیست، طبیعت
حقوق و سیاست گزاری محیط زیست   (593 بار دانلود)
رشته : محیط زیست
آشنایی با رایانه   (555 بار دانلود)
رشته : صنایع چوب وکاغذ- طبیعت
استاتیک   (540 بار دانلود)
رشته : صنایع چوب و کاغذ
اقتصاد منابع طبیعی   (591 بار دانلود)
رشته : محیط زیست
اقتصاد تولید   (597 بار دانلود)
رشته : صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
شیمی آلی   (638 بار دانلود)
رشته : صنایع چوب و فرآورده های سلولزی، محیط زیست
شیمی محیط زیست   (607 بار دانلود)
رشته : محیط زیست
مدیریت پسماند (مواد زائد شهری)   (567 بار دانلود)
رشته : محیط زیست
شیمی عمومی   (648 بار دانلود)
رشته : صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
مکانیک چوب   (615 بار دانلود)
رشته : صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
فیزیک چوب   (618 بار دانلود)
رشته : صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
بازاریابی فرآورده های چوبی   (613 بار دانلود)
رشته : صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
فرآورده های مرکب چوب   (661 بار دانلود)
رشته : صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
پژوهش و گزارش نویسی   (583 بار دانلود)
رشته : صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
چسب و چسبندگی   (637 بار دانلود)
رشته : صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان- دانشکده منابع طبیعی- گروه صنایع چوب و کاغذ
hamed.younesi@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس